Kadar dividen bonus Tabung Haji 2019-2020 peratus agihan pendapatan

Tabung Haji Dividen

Tabung Haji bukan sahaja me­nguruskan simpanan pendeposit dan urusan haji sahaja, malah melangkah lebih jauh dengan pelaburan di beberapa sektor ekonomi seperti perladangan, hartanah, kewangan Islam dan lain-lain perkhidmatan yang berlandaskan syariah.

Sejak ditubuhkan pada tahun 1963, Tabung Haji berjaya menguruskan simpanan pendeposit dan urusan jemaah haji setiap tahun.

Kecemerlangan ini menjadikan Tabung Haji sebagai sebuah institusi Islam yang disegani sekali gus menjadi salah satu organisasi ikon bagi masyarakat Islam di negara ini.

Kita perlu merancang pemergian kita ke tanah suci lebih awal dengan menyimpan sedikit demi sedikit atau membuat caruman bulanan melalui potongan gaji bagi mereka yang bekerja dan berpendapatan tetap.

Bagi mereka yang mempunyai baki simpanan minima RM1,300 la­yak untuk mendaftar haji dan kerajaan menyedari ramai go­­­lo­ngan berpendapatan rendah mengha­dapi masalah untuk mendaftar dan mendapat giliran haji kerana tidak mempunyai tabungan minima sebanyak itu.

Justeru, bagi membolehkan me­reka mendaftar sebagai bakal haji, kerajaan membenarkan pencarum KSWP membuat pendaftaran de­ngan mengemukakan penya­ta KWSP dan berurusan terus di kaunter.

Kadar Bonus (Hibah) Tabung Haji (TH) Tahun 2019

Lembaga Tabung Haji (TH) akan mengumumkan agihan pendapatan bonus (hibah) berkadaran peratus kepada pendeposit serta tambahan hibah haji kepada pendeposit yang belum menunaikan haji bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018.

Jumlah kadar pengagihan peratusan pendapatan bonus atau hibah Tabung Haji bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018 akan diumumkan pada satu tarikh yang dimaklumkan oleh Lembaga Tabung Haji (TH).

TARIKH PENGUMUMAN HIBAH (BONUS) TABUNG HAJI TAHUN 2018
Tarikh
5 April 2019
KADAR PERATUS HIBAH (BONUS) TABUNG HAJI TAHUN 2018
Tahun Hibah Tahunan Hibah Haji
2018 1.25% Tiada
Info Hibah Tahunan atau Bonus Tahunan adalah bonus (hibah) yang diistiharkan oleh Tabung Haji (TH) mengikut prestasi Kewangan tahun semasa yang diberi bagi menghargai kesetiaan pendeposit yang sentiasa yakin dan aktif menyimpan di TH.
Info Hibah Haji atau Bonus Haji adalah bonus khas yang diberi kepada para pendeposit TH yang belum pernah menunaikan haji dan terhad kepada bayaran haji semasa

bonus tabung haji 2018

REKOD KADAR PERATUS HIBAH (BONUS) TABUNG HAJI TAHUN 2017 – 1994
Tahun Hibah Tahunan Hibah Haji
2017 4.5% 1.75%
2016 4.25% 1.5%
2015 5% 3%
2014 6.25% 2%
2013 6% 2%
2012 6.5% 1.5%
2011 6% 1.5%
2010 5.5% 1.5%
2009 5% 1.5%
2008 5% 1.5%
2007 5% 2%
2006 4.75% 2%
2005 4.5% 2%
2004 4.3% 2%
2003 4% 2%
2002 3.5% 2%
2001 3.25% 2%
2000 5.5% 2%
1999 8% 2%
1998 8% 2%
1997 9.5% 2%
1996 9.5% 2%
1995 9.5% 2%
1994 9.5% 2%
Info Hibah tahunan atau Bonus Tahunan adalah bonus (hibah) yang diistiharkan oleh Tabung Haji (TH) mengikut prestasi Kewangan tahun semasa yang diberi bagi menghargai kesetiaan pendeposit yang sentiasa yakin dan aktif menyimpan di TH.
Info Hibah haji atau Hibah Haji adalah bonus (hibah) khas yang diberikan kepada pendeposit yang belum menunaikan haji bagi meningkatkan tabungan mereka. Majoriti pendeposit mendapat bonus haji ini.
Close